IEEE GRSS Türkiye Tez Yarışması

Önemli Tarihler

 • Başvuruların açılması: 15 Ekim 2021
 • Başvurular için son tarih: 15 Kasım 2021 26 Kasım 2021
 • İlk aşamanın sonuçlanması: 1 Aralık 2021
 • Sanal yarışma ve ikinci aşama sonuçları: 15 Aralık 2021
banner

IEEE GRSS Türkiye Bölümü, yüksek lisans ve doktora seviyesinde iki tez yarışması düzenlemektedir. Yarışma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Türkiye’deki kurumlardan birinde ve uzaktan algılama alanında gerçekleştiren tüm lisansüstü öğrencilere açıktır.

Tezin konusu, IEEE GRSS’in ilgi alanı olan kara, okyanuslar, atmosfer ve uzayın uzaktan algılanmasına uygulanan teoriler, kavramlar ve bilim ve mühendislik teknikleri ve bu bilginin işlenmesi, anlamlandırılması ve yayılması alanlarından en az biri ile ilintili olmalıdır.

Yarışma Kuralları

Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, katılımcıların, başvuru aşamasında gerekli belgeleri ve tezlerini / tez çalışmalarını sunacakları 5 dakikalık videolarının bağlantı uzantılarını 26 Kasım 2021 tarihine kadar grssturkey@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Video sunumlarında;

 • Özgün değer
 • Yöntem ve uygulanabilirlik
 • Bilimsel çıktılar
 • Yaygın etki; ürün, patent ve ticari çıktı potansiyelleri

konularının her birinin birer slayt üzerinde sunulması ve toplam slayt sayısının 5’i aşmaması gerekmektedir.

İkinci aşamada, 1 Aralık 2021 tarihine kadar ön değerlendirme komitesi tarafından başvurular değerlendirilecek ve finalistler belirlenecektir. Finalistler, uzaktan algılama alanında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan değerlendirme kuruluna, tez videolarının sunulması ve jürinin sorularını canlı olarak cevaplamak üzere 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek sanal yarışmaya davet edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Özgün değer
 • Yöntem ve uygulanabilirlik
 • Bilimsel çıktılar
 • Yaygın etki; ürün, patent ve ticari çıktı potansiyelleri
 • Sunum performansı ve iletişim
 • Görsel tasarım

Sanal yarışmada doktora seviyesi için ilk üçe seçilen tezler, sırasıyla, 400$, 200$ ve 100$ para ödülü ve başarı sertifikaları ile, yüksek lisans seviyesi için ilk üçe seçilen tezler, sırasıyla, 200$, 100$ ve 50$ para ödülü ve başarı sertifikaları ile ödüllendirilecektir.

Katılım Koşulları

Yüksek Lisans Tez Yarışması İçin Katılım Koşulları:

 • Yüksek lisans programının başarı ile tamamlanmış olması.
 • Yüksek lisans mezuniyeti üzerinden iki yıldan uzun bir sürenin geçmemiş olması.
 • Tez konusunun uzaktan algılama alanında olması.
 • Tezin, Türkiye’deki üniversitelerde gerçekleştirilmiş olması.

Doktora Tez Yarışması İçin Katılım Koşulları:

 • Tez önerisi aşamasının başarıyla tamamlanmış olması.
 • Doktora derecesi alınmış ise üzerinden iki yıldan uzun bir sürenin geçmemiş olması.
 • Tez konusunun uzaktan algılama alanında olması.
 • Tezin, Türkiye’deki üniversitelerde gerçekleştiriyor veya tamamlanmış olması.

Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler:

 • Tez danışmanı tarafından öğrencinin katılım koşullarını sağladığını belirten imzalı belge
 • Yüksek lisans tezi yarışması için: Yüksek lisans tezi (PDF formatında)
 • Doktora tezi yarışması için: Doktora tezi veya doktora tez önerisi (PDF formatında)
 • Varsa bilimsel çıktıların (bildiri, makale vb.) listesi (PDF formatında)

Sunum video dosyaları WeTransfer vb. bir sisteme yüklenecek ve başvuru epostasında dosyanın bağlantı uzantısı gönderilecektir.

Değerlendirme Jürisi