sonu

IEEE GRSS Türkiye Bölümü
Lisansüstü Tez Yarışması - 2023

Önemli Tarihler

 • Başvuruların açılması: 01.10.2023
 • Başvurular için son tarih: 15.11.2023
 • Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı: 06.12.2023
 • Sanal yarışma ve ikinci aşama sonuçları: 29.12.2023
banner

IEEE GRSS Türkiye Bölümü, yüksek lisans ve doktora seviyesinde iki tez yarışması düzenlemektedir. Yarışma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Türkiye’deki kurumlardan birinde ve uzaktan algılama alanında gerçekleştiren tüm lisansüstü öğrencilere açıktır.

Tezin konusu, IEEE GRSS’in ilgi alanı olan kara, okyanuslar, atmosfer ve uzayın uzaktan algılanmasına uygulanan teoriler, kavramlar, bilim ve mühendislik teknikleri ile bu bilginin işlenmesi, anlamlandırılması ve yayılması alanlarından en az biri ile ilintili olmalıdır.

Kazananlar

Doktora:


 • Fırat Erdem, “A Novel Deep Learning Based Approach for Spatiotemporal Image Fusion", Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2023

Yüksek Lisans:


 • Samet Aksoy, "Soil Salinity Mapping using Explainable Artificial Intelligence Methods", İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
banner

Yarışma Kuralları

Katılımcıların, başvuru aşamasında gerekli belgeleri ve tezlerini / tez çalışmalarını sunacakları 5 dakikayı aşmayan videolarının bağlantı uzantılarını 15.11.2023 tarihine kadar grssturkey@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Video sunumlarında;

 • Özgün değer
 • Yöntem ve uygulanabilirlik
 • Bilimsel çıktılar
 • Yaygın etki; ürün, patent ve ticari çıktı potansiyelleri

hususlarının her birinin birer slayt üzerinde sunulması ve toplam slayt sayısının 5’i aşmaması gerekmektedir.

1 Aralık 2023 tarihine kadar düzenleme ve ön değerlendirme kurulu tarafından başvurular değerlendirilecek ve finalistler belirlenecektir.

Finalistler, uzaktan algılama alanında uzman akademisyenlerden oluşan değerlendirme kuruluna, tez videolarının sunulması ve video sonrası jürinin sorularını canlı olarak cevaplamak üzere Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek sanal yarışmaya davet edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Özgün değer
 • Yöntem ve uygulanabilirlik
 • Bilimsel çıktılar
 • Yaygın etki; ürün, patent ve ticari çıktı potansiyelleri
 • Sunum performansı ve iletişim
 • Görsel tasarım

Ödül:

Doktora tezi yarışmasında kazanan, 750$ para ödülü ve başarı sertifikası ile ödüllendirilecektir.
Yüksek lisans tezi yarışmasında kazanan, 400$ para ödülü ve başarı sertifikası ile ödüllendirilecektir.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Tez Yarışması için Başvuru Koşulları:

 • Yüksek lisans programının başarı ile tamamlanmış olması.
 • Yüksek lisans mezuniyeti üzerinden başvuru tarihine kadar iki yıldan uzun bir sürenin geçmemiş olması.
 • Tez konusunun uzaktan algılama alanında olması.
 • Tezin, Türkiye’deki üniversitelerde gerçekleştirilmiş olması.
 • IEEE GRSS Turkiye Bölümü Yüksek Lisans Tez Yarışması'na daha önceden katılmamış olunması.

Doktora Tez Yarışması için Başvuru Koşulları:

 • Tez önerisi aşamasının başarıyla tamamlanmış olması.
 • Doktora derecesi alınmış ise üzerinden başvuru tarihine kadar iki yıldan uzun bir sürenin geçmemiş olması.
 • Tez konusunun uzaktan algılama alanında olması.
 • Tezin, Türkiye’deki üniversitelerde gerçekleştiriyor veya tamamlanmış olması.
 • IEEE GRSS Turkiye Bölümü Doktora Tez Yarışması'na daha önceden katılmamış olunması.

Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler:

 • Tez danışmanı tarafından öğrencinin başvuru koşullarını sağladığını belirten imzalı belge
 • Yüksek lisans tezi yarışması için: Yüksek lisans tezi (PDF formatında)
 • Doktora tezi yarışması için: Doktora tezi veya doktora tez önerisi / ilerleme raporu (PDF formatında)
 • Varsa bilimsel çıktıların (bildiri, makale vb.) listesi (PDF formatında)

Sunum video dosyaları WeTransfer vb. bir sisteme yüklenecek ve başvuru epostasında dosyanın bağlantı uzantısı gönderilecektir.

Değerlendirme Jürisi

Düzenleme Kurulu